Category: Uncategorized @sr

Radmila privremeni

OPOREZIVANJE PRIHODA PO OSNOVU UGOVORA O PRIVREMENIM I POVREMENIM POSLOVIMA NAPOMENE ZA LINKOVE U TEKSTU linkovi u tekstu na zakone, podzakonska akta, službena mišljenja… direktno vas preusmeravaju na digitalnu bazu “Ekspert” na odgovarajući akt i zbog toga je neophodno da

Uputstvo za obračune prihoda po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti

Ovaj internet servis omogućava korisnicima da obračunaju poreze i doprinose za ostvarene prihode od davanja u zakup ili podzakup nepokretnosti. Na osnovu unetih podataka obračun se vrši automatski bez potrebe unosa parametara koji utiču na obračun (propisane stope poreza i

Uputstvo za korišćenje obračuna za prihode od ugovora o delu

Ovaj internet servis omogućava korisnicima da obračunaju poreze i doprinose za prihode od ugovora o delu ugovorene u neto ili bruto iznosu. Na osnovu unetih podataka obračun se vrši automatski bez potrebe unosa parametara koji utiču na obračun (propisane stope

Uputstvo za korišćenje obračuna prihoda po osnovu privremenih i povremenih poslova

Ovaj internet servis omogućava korisnicima da obračunaju poreze i doprinose za prihode po osnovu privremenih i poslova za jednu od 6 mogućih kategorija angažovanih lica. Na osnovu unetih podataka obračun se vrši automatski bez potrebe unosa parametara koji utiču na

Uputstvo za korišćenje obračuna prihoda od autorskih prava

Ovaj internet servis omogućava korisnicima da obračunaju poreze i doprinose za prihode od autorskih prava ugovorene u neto ili bruto iznosu. Na osnovu unetih podataka obračun se vrši automatski bez potrebe unosa parametara koji utiču na obračun (propisane stope poreza

Uputstvo za korišćenje

OPŠTE INFORMACIJE Razvijen od strane “Cekos in” – a, sajt je namenjen korisnicima koji imaju potrebu da obračunaju poreze i doprinose za određene najčešće korišćene vrste prihoda van radnog odnosa. Svi obračuni na sajtu se vrše on-line bez instalacije, a

Top