– OBRAČUNI DRUGIH PRIHODA –

AUTORSKA PRAVA, FRILENSERI, PRIVREMENI I POVREMENI POSLOVI,
UGOVORI O DELU, 
ZAKUP ILI PODZAKUP NEPOKRETNOSTI

On-line obračuni za 5 najčešće korišćenih vrsta drugih prihoda; svi mogući slučajevi su implementirani u obračune;
dnevna ažurnost svih parametara  koji se koriste u obračunima (zakonske norme, stope, statistički podaci…);
kompletna stručna objašnjenja sa primerima i knjiženjima…


Prihodi od autorskih prava

Pisana dela (književna, naučna, stručna, publicistička i druga dela, studije, recenzije i slično); govorna dela; dramska i dramsko-muzička dela…

 • obračun za naknade ugovorene u bruto i neto iznosu
 • izbor plaćanja doprinosa
 • izbor stopa normiranih troškova po vrsti autorskog dela
 • izbor između normiranih, stvarnih troškova ili slučaja kada se troškovi ne priznaju
 • obračun autorskih ugovora za strane državljane uz automatsku proveru postojanja ugovora o dvostrukom oporezivanju i ugovora o socijalnom osiguranju uz preuzimanje odgovarajućih stopa (za sve zemlje)…

Frilenseri

Prihodi fizičkih lica od autorskih i srodnih prava, kao i po osnovu ugovorene naknade (tzv. “FRILENSERA”), na koje se porez plaća samooporezivanjem.

Obračun poreza i doprinosa po osnovu dve opcije:

 • OPCIJA 1 – priznavanje normiranih troškova u visini od 103.926,00 dinara kvartalno i plaćanje poreza po stopi od 20%,
 • OPCIJA 2 – priznavanje normiranih troškova u visini od 62.300,00 dinara kvartalno, uvećanih za 34% bruto prihoda ostvarenog u kvartalu i plaćanje poreza po stopi od 10%.

Prihodi po osnovu privremenih
i povremenih poslova

Poslovi za koje nema stvarne potrebe za zasnivanjem radnog odnosa na određeno vreme,…

 • obračuni za: nezaposlena lica, zaposlena koja rade nepuno radno vreme, penzionere, rad preko omladinske ili studentske zadruge
 • obračun naknade ugovorene u neto i bruto iznosu
 • automatsko preuzimanje najniže osnovice i računanje srazmernog iznosa najniže osnovice u odnosu na broj sati rada u mesecu
 • automatsko preuzimanje najviše osnovice

Prihodi od ugovora
o delu

Poslovi koji su van delatnosti poslodavca, a koji imaju za predmet samostalnu izradu ili opravku određene stvari, samostalno izvršenje određenog fizičkog ili intelektualnog posla.

 • obračuni za samostalne umetnike i sva ostala lica
 • obračuni za naknade ugovorene u neto i bruto iznosu
 • obračuni za domaća i strana lica
 • automatsko preuzimanje stope ukoliko se radi o stranim licima u zavisnosti od toga da li postoji ili ne ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sporazum o socijalnom osiguranju

Prihodi od zakupa ili podzakupa nepokretnosti

Izdavanje u zakup od strane fizičkih lica stanova, kuća, poslovnog prostora…

 • obračuni za izdavanje u zakup sopstvene nepokretnosti (zakup) i obračuni za izdavanje u podzakup zakupljene nepokretnosti (podzakup)
 • izbor plaćanja boravišne takse
 • iskazivanje obračuna u RSD i EUR
 • mogućnost unosa stvarnih troškova
 • mogućnost unosa troškova na koje se obavezao zakupac
 • automatsko preuzimanje normiranih troškova

Top