Obrazac PPP-PD

Generisanje pojedinačne poreske prijava o obračunatim porezima i doprinosima
(Obrazac PPP-PD)

This form is currently closed for submissions.

 

Pregled podataka u obrascu PPP-PD

This form is currently closed for submissions.

3. Podaci o primaocima/fizičkim licima i vrstama prihoda

Rb. V.I. Podatak za identifikaciju lica Prezime Ime Prebivalište Šifa vrste prihoda Broj dana Broj sati Fond sati Bruto prihod Osnovica za porez Porez Osnovica za doprinose PIO Zdravstvo Nezaposlenost Beneficirani PIO MFP.5 MFP.7
 3.1 3.2 3.3 3.4 3.4a 3.5 3.6 3.7 3.8 3.8a 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14  3.15 3.16 3.17 3.17
UKUPNO:

Dodaj u bazu prijava i obračuna

Dodaj u bazu prijava i obračuna i snimi xml za poresku upravu

 Top