Generisanje pojedinačne poreske prijava o obračunatim porezima i doprinosima
(Obrazac PPP-PD)

PPP - PD skupljanje podataka

Odabirom isplatioca i datuma plaćanja, vrši se automatsko preuzimanje podataka iz Vaše baze u Obrazac PPP-PD.
Imate prihode koji se ne mogu nalaziti na istoj poreskoj prijavi te je potrebno izabrati željeni mesec.
Nije preostao nijedan obračun za generisanje PPP-PD prijave.

 

Pregled podataka u obrascu PPP-PD

PPP-PD

1. Podaci o prijavi

2. Podaci o poslodavcu/isplatiocu prihoda

3. Podaci o primaocima/fizičkim licima i vrstama prihoda

Rb. V.I. Podatak za identifikaciju lica Prezime Ime Prebivalište Šifa vrste prihoda Broj dana Broj sati Fond sati Bruto prihod Osnovica za porez Porez Osnovica za doprinose PIO Zdravstvo Nezaposlenost Beneficirani PIO MFP.5 MFP.7
 3.1 3.2 3.3 3.4 3.4a 3.5 3.6 3.7 3.8 3.8a 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14  3.15 3.16 3.17 3.17
UKUPNO:

Dodaj u bazu prijava i obračuna

Dodaj u bazu prijava i obračuna i snimi xml za poresku upravu

 Top