Uputstvo za korišćenje obračuna prihoda po osnovu privremenih i povremenih poslova

Ovaj internet servis omogućava korisnicima da obračunaju poreze i doprinose za prihode po osnovu privremenih i poslova za jednu od 6 mogućih kategorija angažovanih lica. Na osnovu unetih podataka obračun se vrši automatski bez potrebe unosa parametara koji utiču na obračun (propisane stope poreza i doprinosa, iznosi najniže i najviše osnovice… su ažurne na dnevnom nivou).

Izgled forme za unos podataka

U formu OBRAČUN na stranici Prihodi po osnovu privremenih i povremenih poslova unosite podatke:

 • Kategorija kojoj pripada angažovano lice – odabir odgovarajuće kategorije lica
 • Podaci za obračun
  • Datum plaćanja – unosite datum kada se vrši plaćanje. Na osnovu ovog podatka se automatski preuzima najniža/najviša bruto osnovica i ukoliko je potrebno izračunava srazmerni deo osnovica.
  • Mesec za koji se vrši isplata – unosite dvocifreni podatak npr. za april 04
  • Godina za koju se vrši isplata – unosiste četvorocifreni podatak npr. 2022
  • Naknada ugovorena u: – odabir da li se radi o neto ili bruto iznosu
  • Iznos ugovoren: – odabir da li se radi po času rada ili za ceo mesec
  • Iznos ugovorene naknade – unosite iznos bez separatora za hiljade, a decimalni separator je tačka npr. 24500.45
  • Broj časova rada u mesecu/Broj dana rada u mesecu – polje je uslovljeno odabirom u polju Iznos ugovoren. Ukoliko se radi o iznosu ugovorenom po času rada unosite broj časova rada, a ispod polja za unos se prikazuje maksimalni broj časova rada za taj mesec na osnovu podataka o Mesecu za koji se vrši isplata i Godina za koju se vrši isplata. Ukoliko se radi o iznosu ugovorenom Za mesec dana unosite broj dana rada, a ispod polja za unos se prikazuje maksimalni broj radnih dana za taj mesec na osnovu podataka o Mesecu za koji se vrši isplata i Godina za koju se vrši isplata.

* * *

Nakon unetih svih neophodnih podataka pritisnite Obračunaj i ispod forme će se pojaviti REZULTAT OBRAČUNA PRIHODA PO OSNOVU PRIVREMENIH I POVREMENIH POSLOVA. Brisanje svih unetih podataka možete uraditi preko Poništi.