Uputstvo za korišćenje obračuna prihoda od autorskih prava

Ovaj internet servis omogućava korisnicima da obračunaju poreze i doprinose za prihode od autorskih prava ugovorene u neto ili bruto iznosu. Na osnovu unetih podataka obračun se vrši automatski bez potrebe unosa parametara koji utiču na obračun (propisane stope poreza i doprinosa, stope normiranih troškova, stope na osnovu ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i stope na osnovu ugovora o socijalnom osiguranju su ažurne na dnevnom nivou).
Izgled forme za unos podataka

U formu OBRAČUN na stranici Prihodi od autorskih prava unosite podatke:

 • IZNOS – unosite iznos bez separatora za hiljade, a decimalni separator je tačka npr. 780000.68
 • Iznos ugovoren u – birate da li je ugovoren u Bruto ili Neto iznosu
 • Rezident Republike Srbije – birate da li je rezident Republike Srbije ili ne.
  • Ukoliko se radi o rezidentu Republike Srbije – zavisna polja:
   • Porez – Plaća se
   • Doprinos za PIO – odabir da li se plaća ili ne. Ukoliko se izabere Ne plaća se, ne plaća se ni doprinos za zdravstveno osiguranje.
   • Doprinos za zdravstveno – odabir da li se plaća ili ne, osim ukoliko je odabrano da se ne plaća Doprinos za PIO
   • Troškovi – odabir da li se radi o normiranim (u ovom slučaju birate odgovarajuću stopu normiranih troškova prema vrsti dela) , stvarnim (unosite iznos stvarnih troškova) ili se ne priznaju troškovi
  • Ukoliko se radi o nerezidentu – zavisna polja:
   • Zemlja – vršite odabir zemlje nerezidenta. Na osnovu odabira zemlje vrši se automatska provera da li sa izabranom zemljom postoji Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i/ili Sporazum o socijalnom osiguranju. Ukoliko sa određenom zemljom postoje dve stope vezane za Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja npr. Austrija odabirom neke od stopa dobija se spisak dela u polju Stopa poreza na koja se ta stopa odnosi. Mogući slučajevi po pitanju poreza i doprinosa za izabranu zemlju:
    • Ne postoji Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja ni Sporazum o socijalnom osiguranju – u obračun je uključen Porez i doprinosi za PIO i zdravstveno osiguranje. Za ovaj slučaj je potrebno izabrati određenu opciju u Troškovi  – odabir da li se radi o normiranim (u ovom slučaju birate odgovarajuću stopu normiranih troškova prema vrsti dela), stvarnim (unosite iznos stvarnih troškova) ili se ne priznaju troškovi;
    • Postoji Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja a ne postoji Sporazum o socijalnom osiguranju. Za ovaj slučaj je neophodno odabrati da li su ispunjeni uslovi za primenu ovog ugovora. Ukoliko uslovi nisu ispunjeni, potrebno je popuniti polja kao za pretnodni slučaj;
    • Postoji Sporazum o socijalnom osiguranju a ne postoji Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja – Za ovaj slučaj je neophodno odabrati da li se radi o korisniku penzije ili ne i u skladu s tim koji mu je Status osiguranja; da li su ispunjeni uslovi za primenu ovog sporazuma. Za ovaj slučaj je potrebno izabrati određenu opciju u Troškovi  – odabir da li se radi o normiranim (u ovom slučaju birate odgovarajuću stopu normiranih troškova prema vrsti dela), stvarnim (unosite iznos stvarnih troškova) ili se ne priznaju troškovi;
    • Postoji Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i Sporazum o socijalnom osiguranju – Za ovaj slučaj je neophodno odabrati da li su ispunjeni uslovi za primenu Ugovora i Sporazuma kao i da li se radi ili ne o korisniku penzije (i u skladu s tim koji je Status osiguranja). Ukoliko nisu ispunjeni uslovi o primeni Ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja potrebno je izabrati određenu opciju u Troškovi  – odabir da li se radi o normiranim (u ovom slučaju birate odgovarajuću stopu normiranih troškova prema vrsti dela), stvarnim (unosite iznos stvarnih troškova) ili se ne priznaju troškovi

* * *

Nakon unetih svih neophodnih podataka pritisnite Obračunaj i ispod forme će se pojaviti REZULTAT OBRAČUNA PRIHODA OD AUTORSKIH I SRODNIH PRAVA. Brisanje svih unetih podataka možete uraditi preko Poništi.