Uputstvo za korišćenje

OPŠTE INFORMACIJE

Razvijen od strane “Cekos in” – a, sajt je namenjen korisnicima koji imaju potrebu da obračunaju poreze i doprinose za određene najčešće korišćene vrste prihoda van radnog odnosa. Svi obračuni na sajtu se vrše on-line bez instalacije, a podaci o obračunima, isplatiocima, angažovanim licima, obrascima – ukoliko se čuvaju, čuvaju se lokalno na računaru korisnika i s tim u vezi je nemoguća zloupotreba unetih/sačuvanih podataka od strane trećih lica. Svi podaci neophodni za obračun, kao i zakonska regulativa su implementirani u obračune, a ukoliko dođe do određenih promena one se automatski unose od strane “Cekos in”, tako da ne postoji potreba nikakvog održavanja od strane korisnika sajta.

PRISTUP OBRAČUNIMA, KREIRANJE
I UPRAVLJANJE NALOGOM, KUPOVINA

Pristup obračunima

Da biste koristili obračune na sajtu www.prihodi.rs, neophodno je da ste ulogovani sa unapred kreiranim nalogom i kupljenom pretplatom. Određeni sadržaji su dostupni posetiocima sajta koji nemaju kreiran nalog i kupljenu pretplatu.

Kreiranje i upravljanje nalogom

U gornjem desnom delu sajta iznad osnovnog menija kliknite na Prijavite se/kreirajte nalog odakle ćete biti preusmereni na stranicu Moj nalog. U delu Kreirajte nalog unesite Korisničko ime (po vašem izboru), E-mail adresu i Lozinku (po vašem izboru) i pritisnite Kreirajte nalog. Nakon ovoga vaš nalog je kreiran i bićete prosleđeni do stranice Moj nalog na kojoj možete pogledati:

 • Narudžbine
 • Adresa i podazi za naručivanje
 • Podaci o nalogu

Kupovina

Kupovinu možete obaviti na stranici Pretplata iz osnovnog menija. Ukoliko niste prethodno kreirali nalog to možete učiniti i u procesu kupovine, a ukoliko posedujete kreiran nalog preporučujemo da se pre procesa ulogujete (to možete učiniti i tokom same kupovine). Skrećemo pažnju da će te u toku procesa kupovine biti u mogućnosti da unesete Kupon kod. Ovaj kod (6 cifara i 2 slovna znaka) je dostavljen svim pretplatnicima na stručne časopise “Informator” i “PDV” i preko njega ostvarujete popust prilikom kupovine od 40%. Kupon kod je moguće iskoristiti samo jednom po korisničkom nalogu.

OBRAČUN DRUGIH PRIHODA – OSNOVNI I NAPREDNI VID KORIŠĆENJA

Obračun svakog od 4 vrste drugih prihoda se vrši na odgovarajućoj stranici kojoj pristupate sa Naslovne strane ili preko osnovnog menija – Obračuni. Svi parametri neophodni za obračun (stopa poreza, doprinosi, najniže/najviše osnovice i dr.) se ažuriraju automatski bez potrebe unosa od strane korisnika.

Obračun-e je moguće korististi za svrhu dva vida korišćenja servisa za obračun drugih prihoda:

OSNOVNI

Na osnovu unetih podataka u formi OBRAČUN dobijate:
REZULTAT OBRAČUNA
sa obračunatim porezima i doprinosima.
Rezultat obračuna možete:

štampati
snimiti u Word.

NAPREDNI

OSNOVNI
+

Podnošenje (xml format za PPP-PD), štampa i čuvanje obrasca PPP-PD i PPP-PO. Čuvanje podataja o isplatiocima i angažovanim licima.
Svi uneti podaci se snimaju u bazu koja se čuva na Vašem lokalnom računaru.

Osnovno korišćenje

Osnovno korišćenje podrazumeva unos samo podataka u formi OBRAČUN. Na osnovu unetih podataka dobijaja se REZULTAT OBRAČUNA sa obračunatim porezima i doprinosima i zavisnim podacima za njihovo izračunavanje. Dobijene rezultate možete štampati ili snimiti u Word.


Način unosa podataka u formi OBRAČUN za Osnovno korišćenje je identičan i predstavlja polaznu osnovu za Napredni vid korišćenja.

Obračun prihoda od autorskih prava

Izgled forme za unos podataka

U formu OBRAČUN na stranici Prihodi od autorskih prava unosite podatke:

 • IZNOS – unosite iznos bez separatora za hiljade, a decimalni separator je tačka npr. 780000.68
 • Iznos ugovoren u – birate da li je ugovoren u Bruto ili Neto iznosu
 • Rezident Republike Srbije – birate da li je rezident Republike Srbije ili ne.
  • Ukoliko se radi o rezidentu Republike Srbije – zavisna polja:
   • Porez – Plaća se
   • Doprinos za PIO – odabir da li se plaća ili ne. Ukoliko se izabere Ne plaća se, ne plaća se ni doprinos za zdravstveno osiguranje.
   • Doprinos za zdravstveno – odabir da li se plaća ili ne, osim ukoliko je odabrano da se ne plaća Doprinos za pio
   • Troškovi – odabir da li se radi o normiranim (u ovom slučaju birate odgovarajuću stopu normiranih troškova prema vrsti dela) , stvarnim (unosite iznos stvarnih troškova) ili se ne priznaju troškovi
  • Ukoliko se radi o nerezidentu – zavisna polja:
   • Zemlja – vršite odabir zemlje nerezidenta. Na osnovu odabira zemlje vrši se automatska provera da li sa izabranom zemljom postoji Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporeziva i/ili Sporazum o socijalnom osiguranju. Ukoliko sa određenom zemljom postoje dve stope vezane za Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja npr. Austrija odabirom neke od stopa dobija se spisak dela u polju Stopa poreza na koja se ta stopa odnosi.
    Mogući slučajevi po pitanju poreza i doprinosa za izabranu zemlju:
    • Ne postoji Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i Sporazum o socijalnom osiguranju – u obračun je uključen Porez i doprinosi za PIO i zdravstveno osiguranje. Za ovaj slučaj je potrebno izabrati određenu opciju u Troškovi  – odabir da li se radi o normiranim (u ovom slučaju birate odgovarajuću stopu normiranih troškova prema vrsti dela) , stvarnim (unosite iznos stvarnih troškova) ili se ne priznaju troškovi
    • Postoji Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja a ne postoji Sporazum o socijalnom osiguranju. Za ovaj slučaj je neophodno odabrati da li su ispunjeni uslovi za primenu ovog ugovora. Ukoliko uslovi nisu ispunjeni potrebno je popuniti polja kao za pretnodni slučaj.
    • Postoji Sporazum o socijalnom osiguranju a ne postoji Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja – Za ovaj slučaj je neophodno odabrati da li se radi o korisniku penzije ili ne i u skladu s tim koji mu je Status osiguranja; da li su ispunjeni uslovi za primenu ovog sporazuma. Za ovaj slučaj je potrebno izabrati određenu opciju u Troškovi  – odabir da li se radi o normiranim (u ovom slučaju birate odgovarajuću stopu normiranih troškova prema vrsti dela) , stvarnim (unosite iznos stvarnih troškova) ili se ne priznaju troškovi.
    • Postoji Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i Sporazum o socijalnom osiguranju – Za ovaj slučaj je neophodno odabrati da li su ispunjeni uslovi za primenu Ugovora i Sporazuma kao i da li se radi ili ne o korisniku penzije (i u skladu s tim koji je Status osiguranja). Ukoliko nisu ispunjeni uslovi o primeni Ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja potrebno je izabrati određenu opciju u Troškovi  – odabir da li se radi o normiranim (u ovom slučaju birate odgovarajuću stopu normiranih troškova prema vrsti dela) , stvarnim (unosite iznos stvarnih troškova) ili se ne priznaju troškovi

* * *

Nakon unetih svih neophodnih podataka pritisnite Obračunaj i ispod forme će se pojaviti REZULTAT OBRAČUNA PRIHODA OD AUTORSKIH I SRODNIH PRAVA. Brisanje svih unetih podataka možete uraditi preko Poništi.

Prihodi po osnovu privremenih i povremenih poslova

Izgled forme za unos podataka

U formu OBRAČUN na stranici Prihodi po osnovu privremenih i povremenih poslova unosite podatke:

 • Kategorija kojoj pripada angažovano lice – odabir odgovarajuće kategorije lica (napomena: u Osnovnom obračunu se prikazuju sve kategorije lica, dok ukoliko se radi o naprednom korišćenju, aktivne su samo kategorije koje odgovaraju podacima o angažovanom licu)
 • Podaci za obračun
  • Datum plaćanja – unosite datum kada se vrši plaćanje. Na osnovu ovog podatka se automatski preuzima najniža/najviša bruto osnovica i ukoliko je potrebno izračunava srazmerni deo osnovica.
  • Mesec za koji se vrši isplata – unosite dvocifreni podatak npr. za april 04
  • Godina za koju se vrši isplata – unosiste četvorocifreni podatak npr. 2020
  • Naknada ugovorena u: – odabir da li se radi o neto ili bruto iznosu
  • Iznos ugovoren: – odabir da li se radi po času rada ili za ceo mesec
  • Iznos ugovorene naknade – unosite iznos bez separatora za hiljade, a decimalni separator je tačka npr. 24500.45
  • Broj časova rada u mesecu/Broj dana rada u mesecu – polje je uslovljeno odabirom u polju Iznos ugovoren. Ukoliko se radi o iznosu ugovorenom po času rada unosite broj časova rada, a ispod polja za unos se prikazuje maksimalni broj časova rada za taj mesec na osnovu podataka o Mesecu za koji se vrši isplata i Godina za koju se vrši isplata. Ukoliko se radi o iznosu ugovorenom Za mesec dana unosite broj dana rada, a ispod polja za unos se prikazuje maksimalni broj radnih dana za taj mesec na osnovu podataka o Mesecu za koji se vrši isplata i Godina za koju se vrši isplata.

* * *

Nakon unetih svih neophodnih podataka pritisnite Obračunaj i ispod forme će se pojaviti REZULTAT OBRAČUNA PRIHODA PO OSNOVU PRIVREMENIH I POVREMENIH POSLOVA. Brisanje svih unetih podataka možete uraditi preko Poništi.

Prihodi po osnovu Ugovora o delu

Izgled forme za unos podataka

U formu OBRAČUN na stranici Prihodi po osnovu Ugovora o delu unosite podatke:

 • IZNOS – unosite iznos bez separatora za hiljade, a decimalni separator je tačka npr. 24500.45
 • Iznos ugovoren u – odabir da li se radi o bruto ili neto ugovorenom iznosu
 • Rezident Republike Srbije – birate da li je rezident Republike Srbije ili ne.
  • Ukoliko se radi o rezidentu Republike Srbije – zavisna polja:
   • Porez – Plaća se
   • Status angažovanog lica – odabir da li se radi o samostalnim umetnicima koji su osigurani po osnovu PIO i zdravstvenog osiguranja na osnovu samostalne umetničke delatnosti ili se radi o ostalim licima.
    • Sva ostala lica – zavisna polja:
     • Doprinos za PIO – odabir da li se plaća ili ne. Ukoliko se izabere Ne plaća se, ne plaća se ni doprinos za zdravstveno osiguranje.
     • Doprinos za zdravstveno – odabir da li se plaća ili ne, osim ukoliko je odabrano da se ne plaća Doprinos za PIO
  • Ukoliko se radi o nerezidentu – zavisna polja:
   • Zemlja – vršite odabir zemlje nerezidenta. Na osnovu odabira zemlje vrši se automatska provera da li sa izabranom zemljom postoji Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporeziva i/ili Sporazum o socijalnom osiguranju. Ukoliko sa određenom zemljom postoje dve stope vezane za Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja npr. Austrija odabirom neke od stopa dobija se spisak dela u polju Stopa poreza na koja se ta stopa odnosi.
    Mogući slučajevi po pitanju poreza i doprinosa za izabranu zemlju:
    • Ne postoji Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i Sporazum o socijalnom osiguranju – u obračun je uključen Porez i doprinosi za PIO i zdravstveno osiguranje.
    • Postoji Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja a ne postoji Sporazum o socijalnom osiguranju. Za ovaj slučaj je neophodno odabrati da li su ispunjeni uslovi za primenu ovog ugovora. Ukoliko uslovi nisu ispunjeni potrebno je popuniti polja kao za pretnodni slučaj.
    • Postoji Sporazum o socijalnom osiguranju a ne postoji Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja – Za ovaj slučaj je neophodno odabrati da li se radi o korisniku penzije ili ne i u skladu s tim koji mu je Status osiguranja; da li su ispunjeni uslovi za primenu ovog sporazuma.
    • Postoji Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i Sporazum o socijalnom osiguranju – Za ovaj slučaj je neophodno odabrati da li su ispunjeni uslovi za primenu Ugovora i Sporazuma kao i da li se radi ili ne o korisniku penzije (i u skladu s tim koji je Status osiguranja).

* * *

Nakon unetih svih neophodnih podataka pritisnite Obračunaj i ispod forme će se pojaviti REZULTAT OBRAČUNA PRIHODA PO OSNOVU UGOVORA O DELU. Brisanje svih unetih podataka možete uraditi preko Poništi.

Prihodi po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti

Izgled forme za unos podataka

U formu OBRAČUN na stranici Prihodi po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti unosite podatke:

 • Zakupodavac (fizičko lice) ostvaruje prihod: – odabir da li se radi o zakupu ili podzakupu:
  •  Izdavanjem u zakup sopstvene nepokretnosti (zakup) – zavisna polja:
   • Zakupci su putnici i turisti za koje je plaćena boravišna taksa – odabir opcija da ili ne i u skladu s tim u obračun će biti uključena odgovarajuća stopa normiranih troškova (pod uslovom da se ne unosi iznos u polje Iznos stvarnih troškova
   • Iznos zakupnine koji se isplaćuje – unosite iznos bez separatora za hiljade, a decimalni separator je tačka npr. 24500.45
   • Valuta – odabir da li se radi o iznosu u RSD ili EUR. Ukoliko se izabere EUR u REZULTAT OBRAČUNA PRIHODA PO OSNOVU ZAKUPA I PODZAKUPA NEPOKRETNOSTI se prikazuju dva rezultata obračuna: jedan u EUR, a drugi u dinarskoj protivvrednosti (po važećem srednjem kursu na Datum obračuna)
   • Datum obračuna – unosi se datum u formi dd/mm/gggg ili preko ikonice kalendara
   • Iznos stvarnih troškova i polje Valuta – unos troškova potrošnje električne energije, telefona i sl. Kada se unese iznos ne priznaju se normirani troškovi. U polju Valuta se unosi RSD ili EUR
   • Troškovi na koje se obavezao zakupac i polje Valuta – unos troškova obezbeđenja, čišćenja zajedničkih prostorija i i drugi troškovi koji ne zavise od obima potrošnje a na koje se obavezao zakupac. U polju Valuta se unosi RSD ili EUR
  •   Izdavanjem u podzakup zakupljene nepokretnosti (podzakup) – unose se podaci kao kada se radi o zakupu uz napomenu da u ovom slučaju ne postoje opcije vezane za polje Zakupci su putnici i turisti za koje je plaćena boravišna taksa

* * *

Nakon unetih svih neophodnih podataka pritisnite Obračunaj i ispod forme će se pojaviti REZULTAT OBRAČUNA PRIHODA PO OSNOVU ZAKUPA I PODZAKUPA NEPOKRETNOSTI. Brisanje svih unetih podataka možete uraditi preko Poništi.

NAPREDNO KORIŠĆENJE

Pored samog obračuna drugih prihoda (detaljno opisani u poglavlju OSNOVNO KORIŠĆENJE), Ovaj vid obračuna drugih prihoda omogućava korisniku da:

 • unosi i čuva podatke o isplatiocima
 • unosi i čuva podatke o angažovanim licima
 • unosi i čuva podatke o svakom obračunu
 • generiše, čuva, štampa i podnosi Poreskoj upravi (xml fajla obrazac PPP-PD
 • generiše, čuva, štampa obrazac PPP-PO

Unos i pregled podataka o isplatiocima i angažovanim licima

Prikaz forme za unos Isplatioca i Anagažovanog lica (iznad forme Obračun)

Isplatilac