Uputstvo za obračune prihoda po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti

Ovaj internet servis omogućava korisnicima da obračunaju poreze i doprinose za ostvarene prihode od davanja u zakup ili podzakup nepokretnosti. Na osnovu unetih podataka obračun se vrši automatski bez potrebe unosa parametara koji utiču na obračun (propisane stope poreza i doprinosa, stopa normiranih troškova, srednji kursevi za preračun su ažurni na dnevnom nivou).

Izgled forme za unos podataka

U formu OBRAČUN na stranici Prihodi po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti unosite podatke:

 • Zakupodavac (fizičko lice) ostvaruje prihod: – odabir da li se radi o zakupu ili podzakupu:
  •  Izdavanjem u zakup sopstvene nepokretnosti (zakup) – zavisna polja:
   • Zakupci su putnici i turisti za koje je plaćena boravišna taksa – odabir opcija da ili ne i u skladu s tim u obračun će biti uključena odgovarajuća stopa normiranih troškova (pod uslovom da se ne unosi iznos u polje Iznos stvarnih troškova
   • Iznos zakupnine koji se isplaćuje – unosite iznos bez separatora za hiljade, a decimalni separator je tačka npr. 24500.45
   • Valuta – odabir da li se radi o iznosu u RSD ili EUR. Ukoliko se izabere EUR u REZULTAT OBRAČUNA PRIHODA PO OSNOVU ZAKUPA I PODZAKUPA NEPOKRETNOSTI se prikazuju dva rezultata obračuna: jedan u EUR, a drugi u dinarskoj protivvrednosti (po važećem srednjem kursu na Datum obračuna)
   • Datum obračuna – unosi se datum u formi dd/mm/gggg ili preko ikonice kalendara
   • Iznos stvarnih troškova i polje Valuta – unos troškova potrošnje električne energije, telefona i sl. Kada se unese iznos ne priznaju se normirani troškovi. U polju Valuta se unosi RSD ili EUR
   • Troškovi na koje se obavezao zakupac i polje Valuta – unos troškova obezbeđenja, čišćenja zajedničkih prostorija i i drugi troškovi koji ne zavise od obima potrošnje a na koje se obavezao zakupac. U polju Valuta se unosi RSD ili EUR
  •   Izdavanjem u podzakup zakupljene nepokretnosti (podzakup) – unose se podaci kao kada se radi o zakupu uz napomenu da u ovom slučaju ne postoje opcije vezane za polje Zakupci su putnici i turisti za koje je plaćena boravišna taksa

* * *

Nakon unetih svih neophodnih podataka pritisnite Obračunaj i ispod forme će se pojaviti REZULTAT OBRAČUNA PRIHODA PO OSNOVU ZAKUPA I PODZAKUPA NEPOKRETNOSTI. Brisanje svih unetih podataka možete uraditi preko Poništi.