Spisak država sa kojima je Srbija zaključila Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja

Spisak država sa kojima je Srbija zaključila
Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja

Republika Srbija primenjuje sve međunarodne ugovore/sporazume o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu koje je, svojevremeno zaključila prethodna Jugoslavija (FNRJ, SFRJ, SRJ), kao i Državna zajednica Srbija i Crna Gora, tako da su važeći ugovori/sporazumi sa sledećim državama:

Austrija

Država – potpisnica na našoj strani:  Srbija

Datum početka primene: 1.01.2011.

Broj Sl. glasila u kom je Ugovor objavljen: 8/10, 3/18 – dr. zakon

 • Stopa poreza od 5% primenjuje se za korišćenje ili za pravo korišćenja autorskog prava na književno, umetničko ili naučno delo, uključujući bioskopske filmove i filmove ili trake za televiziju i radio;
 • Stopa poreza od 10% primenjuje se za korišćenje ili za pravo korišćenja patenta, zaštitnog znaka, nacrta ili modela, plana, tajne formule ili postupka ili za korišćenje ili za pravo korišćenja industrijske, komercijalne ili naučne opreme ili za obaveštenja koja se odnose na industrijska, komercijalna ili naučna iskustva.

Albanija

Država – potpisnica na našoj strani:  SCG

Datum početka primene: 1.01.2006.

Broj Sl. glasila u kom je Ugovor objavljen: 11/05, 3/18 – dr. zakon

 • Stopa poreza: 10%

Azerbejdžan

Država – potpisnica na našoj strani: Srbija

Datum početka primene: 1.01.2011.

Broj Sl. glasila u kom je Ugovor objavljen: 8/10

 • Stopa poreza: 10%

Belgija

Država – potpisnica na našoj strani: SFRJ

Datum početka primene: 1.01.1984.

Broj Sl. glasila u kom je Ugovor objavljen: 11/81, 3/18 – dr. zakon

 • Stopa poreza: 10%

Belorusija

Država – potpisnica na našoj strani: SRJ

Datum početka primene: 1.01.1999.

Broj Sl. glasila u kom je Ugovor objavljen: 5/98

 • Stopa poreza: 10%

Bosna i Hercegovina

Država – potpisnica na našoj strani: SCG

Datum početka primene: 1.01.2006.

Broj Sl. glasila u kom je Ugovor objavljen: 18/04, 3/18 – dr. zakon

 • Stopa poreza: 10%

Bugarska

Država – potpisnica na našoj strani: SRJ

Datum početka primene: 1.01.2001.

Broj Sl. glasila u kom je Ugovor objavljen: 1/99, 3/18 – dr. zakon

 • Stopa poreza: 10%

V. Britanija i Severna Irska

Država – potpisnica na našoj strani: SFRJ

Datum početka primene: 1.01.1983.

Broj Sl. glasila u kom je Ugovor objavljen: 7/82, 3/18 – dr. zakon

 • Stopa poreza: 10%

Vijetnam

Država – potpisnica na našoj strani: Srbija

Datum početka primene: 1.01.2014.

Broj Sl. glasila u kom je Ugovor objavljen: 7/13, 3/18 – dr. zakon

 • Stopa poreza: 10%

Grčka

Država – potpisnica na našoj strani: Srbija

Datum početka primene: 1.01.2011.

Broj Sl. glasila u kom je Ugovor objavljen: 2/98, 42/09, 3/18 – dr. zakon

 • Stopa poreza: 10%

Gruzija

Država – potpisnica na našoj strani: Srbija

Datum početka primene: 1.01.2014.

Broj Sl. glasila u kom je Ugovor objavljen: 6/12, 3/18 – dr. zakon

 • Stopa poreza: 10%

Danska

Država – potpisnica na našoj strani: Srbija

Datum početka primene: 1.01.2010.

Broj Sl. glasila u kom je Ugovor objavljen: 105/09, 3/18 – dr. zakon

 • Stopa poreza: 10%

DNR Koreja

Država – potpisnica na našoj strani: SRJ

Datum početka primene: 1.01.2002.

Broj Sl. glasila u kom je Ugovor objavljen: 1/01

 • Stopa poreza: 10%

Egipat

Država – potpisnica na našoj strani: SCG

Datum početka primene: 1.01.2007.

Broj Sl. glasila u kom je Ugovor objavljen: 14/05, 3/18 – dr. zakon

 • Stopa poreza: 15%

Estonija

Država – potpisnica na našoj strani: Srbija

Datum početka primene: 1.01.2011.

Broj Sl. glasila u kom je Ugovor objavljen: 1/10

 • Stopa poreza od 5% primenjuje se za korišćenje ili za pravo korišćenja autorskog prava na književno, umetničko ili naučno delo, uključujući kinematografske filmove, izuzev kompjuterskog softvera;
 • Stopa poreza od 10% primenjuje se za korišćenje ili za pravo korišćenja patenta, zaštitnog znaka, nacrta ili modela, plana, tajne formule ili postupka ili za korišćenje ili za pravo korišćenja industrijske, komercijalne ili naučne opreme ili za obaveštenja koja se odnose na industrijska, komercijalna ili naučna iskustva.

Irska

Država – potpisnica na našoj strani: Srbija

Datum početka primene: 1.01.2011.

Broj Sl. glasila u kom je Ugovor objavljen: 1/10, 3/18 – dr. propis

 • Stopa poreza od 5% primenjuje se za korišćenje ili za pravo korišćenja autorskog prava na književno, umetničko ili naučno delo (uključujući kinematografske filmove i snimke na traci ili drugim medijima za televiziju ili radio, ili druga sredstva za reprodukciju ili prenos, izuzev kompjuterskog softvera);
 • Stopa poreza od 10% primenjuje se za korišćenje ili za pravo korišćenja patenta, zaštitnog znaka, nacrta ili modela, plana, tajne formule ili postupka, kompjuterskog softvera, ili za korišćenje ili za pravo korišćenja industrijske, komercijalne ili naučne opreme (osim brodova ili vazduhoplova koji se koriste u međunarodnom saobraćaju) ili za obaveštenja koja se odnose na industrijska, komercijalna ili naučna iskustva.

Italija

Država – potpisnica na našoj strani: SFRJ

Datum početka primene: 1.01.1986.

Broj Sl. glasila u kom je Ugovor objavljen: 2/83

 • Stopa poreza: 10%

Indija

Država – potpisnica na našoj strani: SCG

Datum početka primene: 1.01.2009.

Broj Sl. glasila u kom je Ugovor objavljen: 102/07, 3/18 – dr. zakon

 • Stopa poreza: 10%

Indonezija

Država – potpisnica na našoj strani: Srbija

Datum početka primene: 1.01.2019.

Broj Sl. glasila u kom je Ugovor objavljen: 4/11, 3/18 – dr. zakon

 • Stopa poreza: 15%

Iran

Država – potpisnica na našoj strani: SCG

Datum početka primene: 1.01.2012.

Broj Sl. glasila u kom je Ugovor objavljen: 6/05

 • Stopa poreza: 10%

Izrael

Država – potpisnica na našoj strani: Srbija

Datum početka primene: 1.01.2020.

Broj Sl. glasila u kom je Ugovor objavljen: 2/19

 • Stopa poreza od 5% primenjuje se za korišćenje ili za pravo korišćenja autorskog prava na književno, umetničko ili naučno delo, uključujući bioskopske filmove i filmove ili trake za televiziju ili radio;
 • Stopa poreza od 10% primenjuje se za korišćenje ili za pravo korišćenja patenta, zaštitnog znaka, nacrta ili modela, plana, tajne formule ili postupka ili za korišćenje ili za pravo korišćenja industrijske, komercijalne ili naučne opreme ili za obaveštenja koja se odnose na industrijska, komercijalna ili naučna iskustva (stručna znanja).

Japan

Država – potpisnica na našoj strani: Srbija

Datum početka primene: 1.01.2022.

Broj Sl. glasila u kom je Ugovor objavljen: 8/20

 • Stopa poreza od 5% primenjuje se za korišćenje ili za pravo korišćenja autorskog prava na književno, umetničko ili naučno delo, uključujući bioskopske filmove;
 • Stopa poreza od 10% primenjuje se za korišćenje ili za pravo korišćenja patenta, zaštitnog znaka, nacrta ili modela, plana, tajne formule ili postupka, za korišćenje ili za pravo korišćenja industrijske, komercijalne ili naučne opreme ili za obaveštenja koja se odnose na industrijska, komercijalna ili naučna iskustva.

Jermenija

Država – potpisnica na našoj strani: Srbija

Datum početka primene: 1.01.2017.

Broj Sl. glasila u kom je Ugovor objavljen: 7/14, 3/18 – dr. zakon

 • Stopa poreza: 8%

Kazahstan

Država – potpisnica na našoj strani: Srbija

Datum početka primene: 1.01.2017.

Broj Sl. glasila u kom je Ugovor objavljen: 21/15, 3/18 – dr. zakon

 • Stopa poreza: 10%

Kanada

Država – potpisnica na našoj strani: Srbija

Datum početka primene: 1.01.2014.

Broj Sl. glasila u kom je Ugovor objavljen: 6/12, 3/18 – dr. zakon

 • Stopa poreza: 10%

Katar

Država – potpisnica na našoj strani: Srbija

Datum početka primene: 1.01.2011.

Broj Sl. glasila u kom je Ugovor objavljen: 1/10, 3/18 – dr. zakon

 • Stopa poreza: 10%

Kina

Država – potpisnica na našoj strani: SRJ

Datum početka primene: 1.01.1998.

Broj Sl. glasila u kom je Ugovor objavljen: 2/97, 3/18 – dr. zakon

 • Stopa poreza: 10%

Kipar

Država – potpisnica na našoj strani: SFRJ

Datum početka primene: 1.01.1987.

Broj Sl. glasila u kom je Ugovor objavljen: 2/86, 3/18 – dr. zakon

 • Stopa poreza: 10%

Koreja

Država – potpisnica na našoj strani: Srbija

Datum početka primene: 1.01.2017.

Broj Sl. glasila u kom je Ugovor objavljen: 4/16, 3/18 – dr. zakon

 • Stopa poreza od 5% primenjuje se za korišćenje ili za pravo korišćenja autorskog prava na književno, umetničko ili naučno delo, uključujući bioskopske filmove i filmove ili trake za televiziju ili radio;
 • Stopa poreza od 10% primenjuje se za korišćenje ili za pravo korišćenja patenta, zaštitnog znaka, nacrta ili modela, plana, tajne formule ili postupka ili za korišćenje ili za pravo korišćenja industrijske, komercijalne ili naučne opreme ili za obaveštenja koja se odnose na industrijska, komercijalna ili naučna iskustva.

Kuvajt

Država – potpisnica na našoj strani: SRJ

Datum početka primene: 1.01.2004.

Broj Sl. glasila u kom je Ugovor objavljen: 4/03

 • Stopa poreza: 10%

Letonija

Država – potpisnica na našoj strani: SCG

Datum početka primene: 1.01.2007.

Broj Sl. glasila u kom je Ugovor objavljen: 3/06, 3/18 – dr. zakon

 • Stopa poreza od 5% primenjuje se za korišćenje ili za pravo korišćenja autorskog prava na književno, umetničko ili naučno delo, uključujući bioskopske filmove i filmove ili trake i druga sredstva reprodukcije slike ili tona za televiziju ili radio;
 • Stopa poreza od 10% primenjuje se za korišćenje ili za pravo korišćenja patenta, zaštitnog znaka, nacrta ili modela, plana, tajne formule ili postupka ili za korišćenje ili za pravo korišćenja industrijske, komercijalne ili naučne opreme ili za obaveštenja koja se odnose na industrijska komercijalna ili naučna iskustva.

Libija

Država – potpisnica na našoj strani: Srbija

Datum početka primene: 1.01.2011.

Broj Sl. glasila u kom je Ugovor objavljen: 1/10

 • Stopa poreza: 10%

Litvanija

Država – potpisnica na našoj strani: Srbija

Datum početka primene: 1.01.2010.

Broj Sl. glasila u kom je Ugovor objavljen: 42/09, 3/18 – dr. zakon

 • Stopa poreza: 10%

Luksemburg

Država – potpisnica na našoj strani: Srbija

Datum početka primene: 1.01.2017.

Broj Sl. glasila u kom je Ugovor objavljen: 4/16, 3/18 – dr. zakon

 • Stopa poreza od 5% primenjuje se za korišćenje ili za pravo korišćenja autorskog prava na književno, umetničko ili naučno delo, uključujući bioskopske filmove i filmove ili trake za televiziju ili radio;
 • Stopa poreza od 10% primenjuje se za korišćenje ili za pravo korišćenja patenta, zaštitnog znaka, nacrta ili modela, plana, tajne formule ili postupka ili za korišćenje ili za pravo korišćenja industrijske, komercijalne ili naučne opreme ili za obaveštenja koja se odnose na industrijska, komercijalna ili naučna iskustva.

Mađarska

Država – potpisnica na našoj strani: SRJ

Datum početka primene: 1.01.2003.

Broj Sl. glasila u kom je Ugovor objavljen: 10/01, 3/18 – dr. zakon

 • Stopa poreza: 10%

Severna Makedonija

Država – potpisnica na našoj strani: SRJ

Datum početka primene: 1.01.1998.

Broj Sl. glasila u kom je Ugovor objavljen: 5/96

 • Stopa poreza: 10%

Malta

Država – potpisnica na našoj strani: Srbija

Datum početka primene: 1.01.2011.

Broj Sl. glasila u kom je Ugovor objavljen: 1/10, 3/18 – dr. zakon

 • Stopa poreza od 5% primenjuje se za korišćenje ili za pravo korišćenja autorskog prava na književno, umetničko ili naučno delo, uključujući bioskopske filmove i filmove ili trake za televiziju ili radio;
 • Stopa poreza od 10% primenjuje se za korišćenje ili za pravo korišćenja patenta, zaštitnog znaka, nacrta ili modela, plana, tajne formule ili postupka ili za korišćenje ili za pravo korišćenja industrijske, komercijalne ili naučne opreme ili za obaveštenja koja se odnose na industrijska, komercijalna ili naučna iskustva.

Moldavija

Država – potpisnica na našoj strani: SCG

Datum početka primene: 1.01.2007.

Broj Sl. glasila u kom je Ugovor objavljen: 3/06

 • Stopa poreza: 10%

Maroko

Država – potpisnica na našoj strani: Srbija

Datum početka primene: 1.01.2023.

Broj Sl. glasila u kom je Ugovor objavljen: 13/13

  • Stopa poreza: 10%

Nemačka

Država – potpisnica na našoj strani: SFRJ

Datum početka primene: 1.01.1989.

Broj Sl. glasila u kom je Ugovor objavljen: 12/88

 • Stopa poreza: 10%

Norveška

Država – potpisnica na našoj strani: Srbija

Datum početka primene: 1.01.2016.

Broj Sl. glasila u kom je Ugovor objavljen: 21/15, 3/18 – dr. zakon

 • Stopa poreza od 5% primenjuje se za korišćenje ili za pravo korišćenja autorskog prava na književno, umetničko ili naučno delo, uključujući bioskopske filmove i filmove ili trake za televiziju ili radio;
 • Stopa poreza od 10% primenjuje se za korišćenje ili za pravo korišćenja patenta, zaštitnog znaka, nacrta ili modela, plana, tajne formule ili postupka ili za korišćenje ili za pravo korišćenja industrijske, komercijalne ili naučne opreme ili za obaveštenja koja se odnose na industrijska, komercijalna ili naučna iskustva.

Pakistan

Država – potpisnica na našoj strani: Srbija

Datum početka primene: 1.01.2011.

Broj Sl. glasila u kom je Ugovor objavljen: 8/10, 3/18 – dr. zakon

 • Stopa poreza: 10%

Poljska

Država – potpisnica na našoj strani: SRJ

Datum početka primene: 1.01.1999.

Broj Sl. glasila u kom je Ugovor objavljen: 2/98, 3/18 – dr. zakon

 • Stopa poreza: 10%

Rumunija

Država – potpisnica na našoj strani: SRJ

Datum početka primene: 1.01.1998.

Broj Sl. glasila u kom je Ugovor objavljen: 4/96, 3/18 – dr. zakon

 • Stopa poreza: 10%

Rusija

Država – potpisnica na našoj strani: SRJ

Datum početka primene: 1.01.1998.

Broj Sl. glasila u kom je Ugovor objavljen: 3/95, 3/18 – dr. zakon

 • Stopa poreza: 10%

San Marino

Država – potpisnica na našoj strani: Srbija

Datum početka primene: 1.01.2019.

Broj Sl. glasila u kom je Ugovor objavljen: 12/18

 • Stopa poreza: 10%

Singapur

Država – potpisnica na našoj strani: Srbija

Datum početka primene: 1.01.2022.

Broj Sl. glasila u kom je Ugovor objavljen: 12/21

 • Stopa poreza od 5% primenjuje se za korišćenje ili za pravo korišćenja autorskog prava na književno, umetničko ili naučno delo, uključujući softver, bioskopske filmove ili filmove ili trake za televiziju ili radio; i
 • Stopa poreza od 10% primenjuje se za korišćenje ili za pravo korišćenja patenta, zaštitnog znaka, nacrta ili modela, plana, tajne formule ili postupka ili za korišćenje ili za pravo korišćenja industrijske, komercijalne ili naučne opreme ili za obaveštenja koja se odnose na industrijska, komercijalna ili naučna iskustva.

Slovačka

Država – potpisnica na našoj strani: SRJ

Datum početka primene: 1.01.2002.

Broj Sl. glasila u kom je Ugovor objavljen: 4/01, 3/18 – dr. zakon

 • Stopa poreza: 10%

Slovenija

Država – potpisnica na našoj strani: SCG

Datum početka primene: 1.01.2004.

Broj Sl. glasila u kom je Ugovor objavljen: 7/03, 3/18 – dr. zakon

 • Stopa poreza od 5% primenjuje se za korišćenje ili za pravo korišćenja autorskog prava na književno, umetničko ili naučno delo, uključujući bioskopske filmove i filmove ili trake za televiziju i radio;
 • Stopa poreza od 10% primenjuje se za korišćenje ili za pravo korišćenja patenta, zaštitnog znaka, nacrta ili modela, plana, tajne formule ili postupka za korišćenje ili za pravo korišćenja industrijske, komercijalne ili naučne opreme ili za obaveštenja koja se odnose na idustrijska, komercijalna ili naučna iskustva.

Sri Lanka

Država – potpisnica na našoj strani: SFRJ

Datum početka primene: 1.01.1987.

Broj Sl. glasila u kom je Ugovor objavljen: 4/86

 • Stopa poreza: 10%

Tunis

Država – potpisnica na našoj strani: Srbija

Datum početka primene: 1.01.2014.

Broj Sl. glasila u kom je Ugovor objavljen: 6/12, 3/18 – dr. zakon

 • Stopa poreza: 10%

Turska

Država – potpisnica na našoj strani: SCG

Datum početka primene: 1.01.2008.

Broj Sl. glasila u kom je Ugovor objavljen: 3/06

 • Stopa poreza: 10%

Ujedinjeni Arapski Emirati

Država – potpisnica na našoj strani: Srbija

Datum početka primene: 1.08.2013.

Broj Sl. glasila u kom je Ugovor objavljen: 3/13, 3/18 – dr. zakon

 • Stopa poreza: 10%

Ukrajina

Država – potpisnica na našoj strani: SRJ

Datum početka primene: 1.01.2002.

Broj Sl. glasila u kom je Ugovor objavljen: 4/01, 3/18 – dr. zakon

 • Stopa poreza: 10%

Finska

Država – potpisnica na našoj strani: SFRJ

Datum početka primene: 1.01.1988.

Broj Sl. glasila u kom je Ugovor objavljen: 8/87, 3/18 – dr. zakon

 • Stopa poreza: 10%

Francuska

Država – potpisnica na našoj strani: SFRJ

Datum početka primene: 1.01.1976.

Broj Sl. glasila u kom je Ugovor objavljen: 28/75, 3/18 – dr. zakon

 • Stopa poreza: zemlja izvora nema pravo oporezivanja

Holandija

Država – potpisnica na našoj strani: SFRJ

Datum početka primene: 1.01.1984.

Broj Sl. glasila u kom je Ugovor objavljen: 12/82, 3/18 – dr. zakon

 • Stopa poreza: 10%

Hong Kong

Država – potpisnica na našoj strani: Srbija

Datum početka primene: 1.01.2021.

Broj Sl. glasila u kom je Ugovor objavljen: 7/20

 • Stopa poreza od 5% primenjuje se za korišćenje ili za pravo korišćenja autorskog prava na književno, umetničko ili naučno delo, uključujući bioskopske filmove ili filmove ili trake za televiziju ili radio;
 • Stopa poreza od 10% primenjuje se za korišćenje ili za pravo korišćenja patenta, zaštitnog znaka, nacrta ili modela, plana, tajne formule ili postupka ili za korišćenje ili za pravo korišćenja industrijske, komercijalne ili naučne opreme ili za obaveštenja koja se odnose na industrijska, komercijalna ili naučna iskustva.

Hrvatska

Država – potpisnica na našoj strani: SRJ

Datum početka primene: 1.01.2005.

Broj Sl. glasila u kom je Ugovor objavljen: 6/04, 3/18 – dr. zakon

 • Stopa poreza: 10%

Crna Gora

Država – potpisnica na našoj strani: Srbija

Datum početka primene: 1.01.2012.

Broj Sl. glasila u kom je Ugovor objavljen: 10/11

 • Stopa poreza od 5% primenjuje se za korišćenje ili za pravo korišćenja autorskog prava na književno, umetničko ili naučno delo, uključujući bioskopske filmove i filmove ili trake za televiziju ili radio;
 • Stopa poreza od 10% primenjuje se za korišćenje ili za pravo korišćenja patenta, zaštitnog znaka, nacrta ili modela, plana, tajne formule ili postupka ili za korišćenje ili za pravo korišćenja industrijske, komercijalne ili naučne opreme ili za obaveštenja koja se odnose na industrijska, komercijalna ili naučna iskustva.

Češka Republika

Država – potpisnica na našoj strani: SCG, Srbija (za Protokol)

Datum početka primene: 1.01.2006. a Protokol: 1.01.2012.

Broj Sl. glasila u kom je Ugovor objavljen:  3/05, 1/10, 3/18 – dr. zakon

 • Stopa poreza od 5% primenjuje se za korišćenje ili za pravo korišćenja autorskog prava na književno, umetničko ili naučno delo, izuzev kompjuterskog softvera, uključujući bioskopske filmove ili filmove ili trake za televiziju ili radio;
 • Stopa poreza od 10% primenjuje se za korišćenje ili za pravo korišćenja patenta, zaštitnog znaka, nacrta ili modela, plana, tajne formule ili postupka, kao i kompjuterskog softvera, ili za korišćenje ili za pravo korišćenja industrijske, komercijalne ili naučne opreme ili za obaveštenja koja se odnose na industrijska, komercijalna ili naučna iskustva.

Španija

Država – potpisnica na našoj strani: Srbija

Datum početka primene: 1.01.2011.

Broj Sl. glasila u kom je Ugovor objavljen: 105/09, 3/18 – dr. zakon

 • Stopa poreza od 5% primenjuje se za korišćenje ili za pravo korišćenja autorskog prava na književno, umetničko ili naučno delo, izuzev kompjuterskog softvera, uključujući bioskopske filmove ili filmove ili trake za televiziju ili radio;
 • Stopa poreza od 10% primenjuje se za korišćenje ili za pravo korišćenja patenta, zaštitnog znaka, nacrta ili modela, plana, tajne formule ili postupka, kao i kompjuterskog softvera, ili za korišćenje ili za pravo korišćenja industrijske, komercijalne ili naučne opreme ili za obaveštenja koja se odnose na industrijska, komercijalna ili naučna iskustva.

Švajcarska

Država – potpisnica na našoj strani: SCG

Datum početka primene: 1.01.2007.

Broj Sl. glasila u kom je Ugovor objavljen: 11/05

 • Stopa poreza: u skladu sa Protokolom uz poreski ugovor sa Švajcarskom, sve dok ova država ne zavede porez na izvoru na autorske naknade koje se isplaćuju nerezidentima, neće se primenjivati stopa od 10%, propisana članom 12. stav 2. tog ugovora, već će se autorske naknade oporezovati samo u državi ugovornici čiji je rezident njihov stvarni vlasnik

Švedska

Država – potpisnica na našoj strani: SFRJ

Datum početka primene: 1.01.1982.

Broj Sl. glasila u kom je Ugovor objavljen: 7/81

 • Stopa poreza: zemlja izvora nema pravo oporezivanja