Category: Informator (stručni članci)

Prihodi fizičkih lica koja ostvaruju prihode od autorskih i srodnih prava, kao i po osnovu ugovorene naknade (tzv. “FRILENSERA”), na koje se porez plaća samoporezivanjem

Pristup ovoj stranici je omogućen samo posetiocima sajta koji imaju aktivnu pretplatu.

Ukoliko ste zaboravili da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko ste ulogovani, a i dalje ne možete pristupiti ovoj stranici – proverite stanje Vaše pretplate, pozivom na broj:
011/30 35 435

Spisak država sa kojima je Srbija zaključila Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja

Spisak država sa kojima je Srbija zaključila Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja Republika Srbija primenjuje sve međunarodne ugovore/sporazume o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu koje je, svojevremeno zaključila prethodna Jugoslavija (FNRJ, SFRJ, SRJ),

PRIHODI OD ZAKUPA ILI PODZAKUPA NEPOKRETNOSTI

Pristup ovoj stranici je omogućen samo posetiocima sajta koji imaju aktivnu pretplatu.

Ukoliko ste zaboravili da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko ste ulogovani, a i dalje ne možete pristupiti ovoj stranici – proverite stanje Vaše pretplate, pozivom na broj:
011/30 35 435

OPOREZIVANJE PRIHODA PO OSNOVU UGOVORA O DELU

Pristup ovoj stranici je omogućen samo posetiocima sajta koji imaju aktivnu pretplatu.

Ukoliko ste zaboravili da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko ste ulogovani, a i dalje ne možete pristupiti ovoj stranici – proverite stanje Vaše pretplate, pozivom na broj:
011/30 35 435

OPOREZIVANJE PRIHODA PO OSNOVU UGOVORA O PRIVREMENIM I POVREMENIM POSLOVIMA

Pristup ovoj stranici je omogućen samo posetiocima sajta koji imaju aktivnu pretplatu.

Ukoliko ste zaboravili da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko ste ulogovani, a i dalje ne možete pristupiti ovoj stranici – proverite stanje Vaše pretplate, pozivom na broj:
011/30 35 435

OPOREZIVANJE PRIHODA OD AUTORSKIH PRAVA, PRAVA SRODNIH AUTORSKOM PRAVU I PRAVA INDUSTRIJSKE SVOJINE

Pristup ovoj stranici je omogućen samo posetiocima sajta koji imaju aktivnu pretplatu.

Ukoliko ste zaboravili da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko ste ulogovani, a i dalje ne možete pristupiti ovoj stranici – proverite stanje Vaše pretplate, pozivom na broj:
011/30 35 435

Top